H.I.P: Herengracht Industrie Prijs

Sinck&Ko / Gietfabriek zijn een van de hoofdsponsers van de Herengracht Industrie Prijs!

Meer informatie is te vinden op: www.herengrachtindustrieprijs.nl